Wie zijn we?

Wij willen ons graag aan je voorstellen. Misschien kennen we elkaar al van de bar, misschien zijn we nog vreemden voor je. Eén ding verbindt ons in elk geval, dat is café Saarein.

De afgelopen maanden zijn wij – Talisa Harjono, Sterre Marijn Krot en Sebastian Kersten – samen met tientallen geweldige vrijwilligers bezig geweest met het vraagstuk hoe we Café Saarein voort kunnen zetten. Om haar te kunnen beschermen voor de toekomst. Voor ons, en velen met ons, is De Saarein van onschatbare waarde.

Wat ons verbond was onze gedeelde passie en strijdlust voor het feminisme en de queer community. De drie dingen waar we mateloze liefde voor koesteren komen samen in De Saarein: vrouwenrechten, de queer community en de stad Amsterdam. Deze onderwerpen nemen een groot deel van ons leven in beslag.

Initiatiefnemers

Talisa Harjono

Talisa studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en heeft haar eigen kunstpraktijk. In haar werk richt ze zich voortdurend op het bevragen van onze aangenomen normen en waarden. Maar die vragen wil ze ook omzetten naar actie. Die actie kan ze vinden in het voortzetten van De Saarein, waar ze nu twee jaar werkzaam is (en eigenlijk altijd wel te vinden).

Sterre Marijn Krot

Sterre Marijn studeerde Culturele Antropologie aan de UvA. Na haar studie was ze manager bij een koffiezaak en vaak als boerin op het land te vinden. Nu werkt ze als coördinator bij Stichting Maya Angelou, een opvang voor 24 vrouwen en kinderen die op dit moment ongedocumenteerd zijn. Ze staat ook achter de bar in Café Saarein.

Sebastian Kersten

Sebastian richt zich als activistisch ondernemer op de gebieden van ethische technologie en (seksuele) educatie, met een sterke focus op feministisch en queer ondernemerschap. Hij is onder andere oprichter van The Social Code, uitgever bij This is us Books (bekend van de projecten The Vulva Gallery en You’re Welcome Club van Sam Hil Atalanta), mede-oprichter van De Correspondent waar hij jarenlang in het bestuur zat, en mede-oprichter van de Pleasure Society, een platform voor communicatie over seks, genot en intimiteit.

Over de hele wereld verdwijnen steeds meer veilige plekken voor vrouwen en de LHBTQIAP+ gemeenschap. Met het project “Save de Saarein ” hoopt hij bij te dragen aan het stopzetten, en idealiter het omdraaien van deze wereldwijde trend.

Vrijwilligers

Met dank aan de tientallen vrijwilligers die ons de afgelopen maanden al hielpen met het organiseren, maken, meedenken en regelen van deze crowdfunding

Santi

Salomé

Lisa

Elsa

Tara

Gianna

Lisa

Jorien

Morgane

Steph

Tamika

Tessa

Teddy

Amy

Ane

Kris

 

Steph

Daan

Guusje

Bobbie

Dominique

Liz

Hilde

Onegg

Bloeme

Gina

Jackie

Lin

En nog velen anderen ♥️

Met de steun van

Van de volgende organisaties ontvingen wij steun bij het opzetten van dit initiatief